Start

WAAR GAAT DIT PROJECT OVER?

 • Het gaat over mensen die van ver naar Nederland zijn gekomen, omdat ze gevlucht zijn of omdat ze hier willen werken.
 • Maar het gaat ook over mensen dichtbij, zelfs kinderen die in jullie klas kunnen zitten.

Wat er bij al deze mensen aan de hand is, is dat ze uitgebuit of uitgesloten worden of allebei.

Iemand uitbuiten is misbruik maken van iemand en vooral van de moeilijke omstandigheden van die persoon.

 • Het misbruik bestaat vaak uit ‘hard laten werken voor te weinig geld’ of ‘te veel geld vragen voor iets wat de ander heel erg nodig heeft’ of ‘iemand dingen laten doen die hij normaal gesproken niet zou willen of durven’.
 • De moeilijke omstandigheden kunnen zijn: armoede, oorlog of angst om opgepakt (en gemarteld) te worden, niet weten waar en hoe je hulp kunt halen of geen hulp durven vragen. 

Iemand uitsluiten is ‘ervoor zorgen dat iemand niet mee kan doen of mee mag doen’.

Met dit project krijg je inzicht in welke mensen uitgebuit en/of uitgesloten kunnen worden en hoe uitbuiting en uitsluiting met elkaar te maken kan hebben.
En daarnaast, ook wel belangrijk 😉, kan je nadenken over de vraag: Wat heeft dit nou met mij te maken?

WAT GAAN WE DOEN?

Niet alleen maar praten, dat is saai!

Zo ziet het er ongeveer uit:

 1. Samen met jullie leraar vormen jullie groepjes
 2. Elk groepje krijgt één van de volgende verhalen:
 3. Hoe ga je met je groepje aan het werk?
  • Klik het verhaal aan dat jullie groepje heeft toegewezen gekregen. Daar staat stapsgewijs beschreven hoe jullie verder moeten gaan.
  • Geef een presentatie, samen met je groepje, aan de anderen van de klas. Klik daarvoor op de knop Presentatie.
   Daar staat beschreven hoe je de presentatie voorbereidt en hoe je de presentatie geeft.